International - Bulgarian

Изнасяне на боклука(чували)

Изнасяне на боклука(чували)

 
 
Попълнете Вашия адрес по-долу, за да разберете в кои дни и часове трябва да изнасяте торбите за смет считано. 

 

Спазвайте следните важни правила за сортиране

PMD опаковки

Пластмасови опаковки, метални опаковки и кашони за напитки

 • Пластмасови опаковки - Купички, щайги и каси - Буркани и туби - Фолио - Чували и торбички - Саксии за цветя - Капсули за напитки
 • Метални опаковки
 • Кашони за напитки
PMD waste

Правила за правилно рециклиране

 • Изпразвайте и източвайте напълно всички опаковки. 
 • Сплесквайте пластмасовите бутилки, поставяйте капачката обратно. 
 • Отстранявайте пластмасовото обвиващо фолио обвивка от съдовете и я изхвърляйте отделно в чувала. 
 • Отстранявайте обвиващото пластмасово фолио от бутилките и ги изхвърлете отделно в синята торба. 

В PMD чувала да няма

 • Опаковка със защитена от деца капачка
 • (Празни) опаковки, върху които се среща една от следните пиктограми:    
Picto "Dangereux à long terme" : carré sur pointe à bord rouge avec buste et symbole de dégradation cellulaire
Дългосрочна опасност за здравето
Picto "Toxique" : carré sur pointe à bord rouge avec symbole de tête de mort
Отровно
 • Стиропор
 • Опаковки, изработени от смес от материали (например слой пластмасово фолио + слой алуминиево фолио), които не могат да бъдат отделени една от друга, като например торбички, съдържащи плодово пюре за пиене или мокра храна за домашни любимци и др.
 • Опаковане на моторни масла и смазочни материали, пестициди, горива, лепила, бои и лакове, силиконови уплътнители
 • Опаковки със съдържание по-голямо от 8 литра
 • Други предмети

 

Хартия-картон

Правило: чисти и сухи

Paper and cardboard waste

Прозрачни стъклени бутилки, буркани и флакони

 • Бяло стъкло
 • Цветно стъкло
glass waste

Градински отпадъци

Правила: без пръст
Примери: клони, сухи листа, увехнали цветя, плевели и т. н.

Green waste

Остатъчни отпадъци

Примери: кости, мърша, кости от риба, черупки от яйца, черупки от ядки, черупки от стриди и миди, (биоразградима) котешка тоалетна, пелени, мръсни кутии от пица, малки твърди пластмасови предмети и др.. 

Household waste

Хранителни отпадъци

Organic waste

Не депонирайте

 • Кости, мърша
 • Черупки от яйца, черупки от ядки, черупки от стриди и миди и т. н. 
 • Костилки от костилкови плодове 
 • Градински отпадъци
 • (Биоразградима) котешка тоалетна
 • Дървесна пепел
 • Пелени
 • Компостируеми/биоразградими опаковки
 • Течни хранителни отпадъци (сосове, масла, остатъци от супи и др.)
   

Битови химикали и битови химически отпадъци

Тези отпадъци отиват в PROXY CHIMIK или в Парка за рециклиране (Recypark): 
- Опаковки от битови химически отпадъци с остатъци от продукта и минимум една от следните пиктограми върху етикета. 
- Опаковки от битови отпадъци, дори и празни, с поне една от следните пиктограми върху етикета. 

Nouveau picto "irritant" : carré sur pointe avec bord rouge et point d'exclamation "!"
Дразнещо
Nouveau picto "Dangereux pour l'environnement" : carré sur pointe avec bord rouge et symbole de poisson et arbre morts
Опасно за околната среда
Picto "Corrosif" : carré sur pointe avec bord rouge et symbole d'un produit brûlant et corrosif pour la peau ou les objets
Корозивно
Nouveau picto "inflammable" : carré sur pointe avec bord rouge et symbole "feu"
Огнеопасно
Picto "Toxique" : carré sur pointe à bord rouge avec symbole de tête de mort
Отровно
Picto "Dangereux à long terme" : carré sur pointe à bord rouge avec buste et symbole de dégradation cellulaire
Дългосрочна опасност за здравето

Видове отпадъци: 

 • Аерозоли, съдържащи горива, лепила, бои и лакове
 • Печатни продукти
 • Градински продукти
 • Бои за коса, лак за нокти и парфюми
 • Батерии
 • Пожарогасители и запалки
 • Крушки
 • Рентгенови снимки, спринцовки (използвайте специалните контейнери, които можете да получите от вашия фармацевт) и термометри
 • Бои, лакове и уплътнители
 • Масла и мазнини за дълбоко пържене
 • Продукти за автомобилната индустрия

-    Максимум 30 л бои и лакове и максимум 5 л други продукти

RECYPARK

Нашите Паркове за рециклиране са достъпни за всички брюкселчани.

За всички брюкселчани

Условия за достъп до Парковете за рециклиране

 • Вашето местожителство е в Район Брюксел и представяте Вашата лична карта.
 • Използваното превозно средство е с максимално допустимо тегло < 3,5 т.
 • Максимум 3 м³ безплатно отпадъци от всички фракции на ден и на превозно средство, с изключение на платените фракции.
 • Превозните средства с ремаркета и превозните средства, по-високи от 1,85 м, следва да отидат в Парк за рециклиране Humanity.
 • Сортирайте Вашите отпадъците предварително, като вземете предвид фракциите. 
 • Представяйте различните фракции отпадъци по добре видим начин за проверка.  
 • Превозното средство може да съдържа само отпадъци, предназначени за Парка за рециклиране.
 • Превозно средство с несортирани или отхвърлени отпадъци няма да получи достъп. 
 • Плащанията се извършват само с кредитна карта (без пари в брой). 
 • Разтоварвайте отпадъците сами и ги поставяйте в подходящите контейнери.
 • Внасянето на предмети/отпадъци е забранено.  
 • В Парковете за рециклиране са добре дошли и велосипедисти. 
 • Това се отнася и за пешеходците, ако не са водачи на моторни превозни средства, които оставят автомобилите си на опашката или във видимата зона, за да отидат пеша до Парка за рециклиране.

Работно време

 • Неделя: 14.00 – 20.15
 • Понеделник: 14.00 – 20.15
 • Вторник: 9.00 – 20.15
 • Сряда: 9.00 – 20.15
 • Четвъртък: 9.00 – 16.15
 • Петък: 9.00 – 16.15
 • Събота: 9.00 – 16.15

Неработни дни

-    1 януари 
-    Ден без автомобили (3-тата неделя през септември) 
-    1 и 11 ноември
-    25 декември
Внимание: на 24 и 31 декември: отворено до 15 часа.

Адреси

Recypark Buda

avenue Antoon Van Oss 6, 1120 Brussels (near the Buda bridge)

 

Recypark Humanité :
Boulevard de l’Humanité 350 1190 Forest

 

Recypark Sud : 
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 676 (срещу 671) 1190 Forest 

 

Нашите Паркове за рециклиране в Оудерхем и Синт-Питерс-Волюве

Само за жители на: Оудерхем, Елсене, Етербеек, Ватермаал-Босфоорде, Синт-Питерс-Волюве, Синт-Лампрехтс-Волюве

Условия за достъп до Парковете за рециклиране в Оудерхем и Синт-Питерс-Волюве 

Достъп до Оудерхем: Постоянно местожителство в общините Оудерхем, Елсене или Етербеек, Ватермаал-Босфоорде или второ местопребиваване там.
Достъп до Синт-Питерс-Волюве: Постоянно местожителство в общините Синт-Питерс-Волюве или Синт-Ламбрехтс-Волюве или второ местопребиваване там.
 • Достъп имат само частни лица. 
 • Приема се само един документ за достъп за всяко превозно средство (лична карта).
 • Използваното превозно средство има максимално допустима маса от < 3,5 т.
 • Максимум 2 м³ безплатни отпадъци (всички фракции) на ден за Парка за рециклиране в Синт-Питерс-Волюве и Парка за рециклиране в Оудерхем с изключение на платените фракции.
 • Сортирайте Вашите отпадъци предварително, взимайки предвид фракциите.
 • Представяйте различните фракции за проверка по добре видим начин. 
 • Превозното средство може да съдържа само отпадъци за Парка за рециклиране.
 • Превозни средство с несортирани или отказани отпадъци няма да получи достъп.  
 • Плащанията се извършват само с кредитна карта (без плащане в брой).
 • Разтоварвайте отпадъците сами и ги поставяйте в предназначените за целта контейнери.
 • Внасянето на предмети/отпадъци е забранено.
 • Велосипедистите също са добре дошли в Парковете за рециклиране.
 • Това се отнася и за пешеходците, ако не са водачи на моторни превозни средства, които оставят автомобила си на опашката или във видимата зона, за да отидат пеша до Парка за рециклиране

Работно време в Оудерхем

 • Неделя: 14.00 – 20.15
 • Понеделник: 14.00 – 20.15
 • Вторник: 9.00 – 20.15
 • Сряда: 9.00 – 20.15
 • Четвъртък: 9.00 – 16.15
 • Петък: 9.00 – 16.15
 • Неделя: 9.00 – 16.15

Работно време в Синт-Питерс-Волюве

 • Неделя: Затворено
 • Понеделник: Затворено 
 • Вторник: 9.00 – 18.45
 • Сряда: 9.00 – 18.45
 • Четвъртък: 9.00 – 15.45
 • Петък: 9.00 – 15.45
 • Събота: 9.00 – 15.45
 • Празнични дни: Затворено

Неработни дни

-    1 януари
-    Ден без автомобили (3-тата неделя през септември) 
-    1 и 11 ноември
-    25 декември
Внимание: на 24 и 31 декември: отворено до 15 часа.


Адреси

Recypark Auderghem : 1860 chaussée de Wavre (след спортен център Зониенвоуд (Zoniënwoud) - 1160 Auderghem 

 

Допустими превозни средства: Използваното превозно средство има максимално допустима маса от < 3,5 т.

véhicules acceptés à Woluwe

Recypark Woluwe-Saint-Pierre : Val des Seigneurs, 146 - 1150 Bruxelles

 

Допустими превозни средства: Използваното превозно средство има максимално допустима маса от < 3,5 т.

véhicules acceptés à Woluwe

 

Тарифи

За превозно средство/на ден 

 • Максимум 3 м³ отпадъци за всички фракции: 
  безплатно, с изключение на посочените по-долу платени отпадъци. 
 • Над 3 м³ отпадъци за всички фракции: 121 евро с ДДС
Максимум 2 м³ безплатни отпадъци (всички фракции) на ден за Парка за рециклиране в Синт-Питерс-Волюве и Парка за рециклиране в Оудерхем с изключение на платените фракции.

Безплатни сортирани отпадъци

Обемисти отпадъциБезплатно
Малки и големи домакински уредиБезплатно
ХартияБезплатно
КартноБезплатно
PMD опаковкиБезплатно
Стъклени бутилки, чаши и флакониБезплатно
Коркови тапиБезплатно
Твърди пластмаси – саксии за цветя и др.  Безплатно
Опаковъчен стиропор (не от хранителни продукти)Безплатно
Градински отпадъциБезплатно
Черни и цветни металиБезплатно
Батерии/акумулаториБезплатно
Гуми без джантиМаксимум 5 бр. 
БоиМаксимум 30 литра (обемна опаковка)
Други битови химически отпадъциМаксимум 5 литра (обемна опаковка)
Флуоресцентни тръбиМаксимум 10 бр. 
Растителни маслаМаксимум 10 литра (обемна опаковка)

Платени сортирани отпадъци

ВиК (тоалетни чинии, мивки, умивалници и др.)3,03 евро с ДДС на бройка
Дограми3,03 евро с ДДС на бройка
Врати3,03 евро с ДДС на бройка
Строителна дървесина3,03 евро с ДДС на бройка
Градински дървен материал3,03 евро с ДДС на бройка
Греди3,03 евро с ДДС на бройка
Щори 3,03 евро с ДДС на бройка
Изолация3,03 евро с ДДС на бройка
PVC панели, велпапе и др.3,03 евро с ДДС на бройка
Мраморни плочи3,03 евро с ДДС на бройка
Палети3,03 евро с ДДС на бройка
Строително стъкло3,03 евро с ДДС на бройка
Гипс в торби: остатъци от гипс, гипсокартон (Gyproc) и гипсови изделия•    3,03 евро с ДДС на чувал 
•    максимум 20 кг на чувал 
•    максимум 20 чувала 
•    Размери на чувалите: 50 см на 80 см
Каменни отломки, тухли, камъчета, камъни, чакъл•    3,03 евро с ДДС на чувал 
•    максимум 20 кг на чувал 
•    максимум 20 чувала 
•    Размери на чувалите: 50 см на 80 см
Бетон, цимент •    3,03 евро с ДДС на чувал 
•    максимум 20 кг на чувал 
•    максимум 20 чувала 
•    Размери на чувалите: 50 см на 80 см
Стенни и подови плочки, керемиди, шисти•    3,03 евро с ДДС на чувал 
•    максимум 20 кг на чувал 
•    максимум 20 чувала 
•    Размери на чувалите: 50 см на 80 см

 

Отказани отпадъци в Парка за рециклиране

Във Вашия Парк за рециклиране се отказват следните отпадъци

остатъчни битови отпадъци

→ бял чувал

медикаменти

→ аптека

бурета

→ върнете ги на доставчика или се свържете с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

азбестови отпадъци

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

газови бутилки, газови касети и резервоари за LPG, бутилки с хелий

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

фойерверки и други експлозиви, боеприпаси

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

лабораторни продукти

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

радиоактивни вещества

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

двигатели с вътрешно горене 

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

авточасти

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

покривни материали (покривни покрития)

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

пръст, пясък, каменни въглища и  сажди

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

пънове и стволове на дървета (диаметър на ствола > 30 см, дължина > 2 м)

→ за отстраняване на тези отпадъци, моля, свържете се с Околна среда Брюксел на тел. 02/775.75.75

гуми за товарни автомобили 

→ www.recytyre.be

професионални електроуреди

→ www.recupel.be

дървени стърготини

 

Обемисти отпадъци

Депониране на

 • мебели и домашно обзавеждане (маси, матраци, фотьойли, килими и др.) 
 • други предмети (изгнило дърво, пластмасови прозорци и капаци, пирекс, стъклокерамика, стъкло за камини и др.).

Не се депонират

 • химически отпадъци → Парк за рециклиране (Recypark) или PROXY CHIMIK 
 • празни контейнери за боя → Парк за рециклиране (Recypark) или PROXY CHIMIK 

 

Малки и големи домакински уреди

Препоръки

 • Отстранявайте батериите и крушките от уредите. 
 • Хладилниците и фризерите трябва да са празни. 
 • Тиган за пържене без мазнина или олио

Депониране на

 • прахосмукачка, тостер, кафемашина, сешоар, гофретник, миксер, осветление, фритюрник и др.
 • пералня, съдомиялна машина, сушилня, аспиратор, фурна, микровълнова печка, готварска печка, хладилник, фризер и др. 

Не се депонират

 • химически отпадъци → Парк за рециклиране (Recypark) или PROXY CHIMIK  
 • празни контейнери за боя → Парк за рециклиране (Recypark) или PROXY CHIMIK

Крушки

Препоръки

 • Носете енергоспестяващи крушки в торбичка. 

Депониране на

 • Енергоспестяващи крушки (енергоспестяващи крушки и отчитащи лампи) максимум 10 бр.

Не се депонират

 • електрически крушки, халогенни крушки → бял чувал (добре опаковани)

Стиропор

Препоръки

 • без картон или пластмасово фолио

Депониране на

 • опаковъчен стиропор

Не се депонират

 • стиропор за опаковане на храни → бял чувал

Градински отпадъци

Депониране на

 • клони, сухи листа, увехнали цветя, плевели, растения
 • изрезки от живи плетове и храсти, окосена трева

Не се депонират

 • диаметър на стъблото > 30 см, дължина > 2 м → виж списъка с отказани отпадъци 
 • стърготини, чакъл, тухли, трошен камък → Парк за рециклиран (Recypark)
 • пръст → виж списъка с отказани отпадъци

Картон

Препоръки

 • чисти и сухи

Депониране на

 • картонени кутии

Не се депонират

 • празна папка, пластмасово фолио, мръсен картон → бял чувал

Хартия

Препоръки

 • чиста и суха
 • папка: извадете хартията от папката

Депониране на

 • вестници, списания и брошури
 • книги
 • канцеларска и копирна хартия
 • хартиени торби

Не се депонират

 • празна папка → бял чувал
 • тапети, пластмасово фолио → бял чувал

PMD опаковки

Препоръки

 • добре изпразнени, източени или изчегъртани

Депониране на

 • Пластмасови флакони и бутилки
 • Метални опаковки от храна
 • Картони за напитки

Не се депонират

опаковки:

 • със защитена от деца капачка 
 • от инсектициди, хербициди, препарати за унищожаване на мъхове, отрова за плъхове и др. 
 • моторни масла, бои, лакове и покрития 
 • с минимум една от следните пиктограми: 
 • Picto "Dangereux à long terme" : carré sur pointe à bord rouge avec buste et symbole de dégradation cellulaire
  Дългосрочна опасност за здравето
 • Ancien picto "Toxique" : carré orange et noir avec symbole de tête de mort
  Отровно
 • Picto "Toxique" : carré sur pointe à bord rouge avec symbole de tête de mort
  Отровно
 • Ancien picto "Corrosif" : carré orange et noir avec symbole d'un produit brûlant et corrosif pour la peau ou des objets
  Корозивно
 • Picto "Corrosif" : carré sur pointe avec bord rouge et symbole d'un produit brûlant et corrosif pour la peau ou les objets
  Корозивно

→ Парк за рециклиране (Recypark) или Proxy Chimik

Твърди пластмаси

Депониране на

 • играчки, градински мебели 
 • саксии за цветя 
 • пластмасови палети
 • pvc олуци, тръби и плоскости

Не се депонират

 • PMD опаковки → син чувал
 • авточасти → виж списъка с отказани отпадъци

Стъкло за хранителни продукти

Депониране на

 • бутилки, чаши, флакони

Не се депонират

 • огледално стъкло, стъкло за прозорци, ламинирано стъкло (предно стъкло) → плоско стъкло
 • пирекс → Парк за рециклиране (Recypark) или бял чувал (добре опакован)

Плоско стъкло

Депониране на

 • огледално стъкло, прозоречно стъкло, ламинирано стъкло (предно стъкло и др.)

Не се депонират

 • стъкло за хранителни продукти → стъклени съдове 
 • пирекс → Парк за рециклиране (Recypark) или бял чувал (добре опакован) 
 • стъклокерамика, стъкло за камини → Парк за рециклиране (Recypark)

Метал

Депониране на

 • черни и цветни метали
 • метални дограми и щори
 • метални олуци и тръби

Не се депонират

 • Резервоари за втечнен газ, газови бутилки, двигатели с вътрешно горене → виж списъка с отказани отпадъци

Дърво

Депониране на

 • дъски, врати, греди и др. 
 • мебели (разглобени)
 • ПДЧ, фурнир (също с пластмасово покритие)
 • Дървени дограми и щори
 • mdf, ламиниран паркет

Не се депонират

 • обработена дървесина → Парк за рециклиране (Recypark)
  гнила дървесина → Парк за рециклиране (Recypark)

Палети

Препоръки

 • без картон и пластмасово фолио

Депониране на

 • дървени палети

Не се депонират

 • пластмасови палети → Парк за рециклиране (Recypark)

Тухли и каменни отломки

Препоръки

 • виж платени сортирани отпадъци

Депониране на

 • отломки, чакъл, камъчета, тухли, камъни
 • стенни и подови плочки и др. 
 • Бетон, цимент
 • керамика

Не се депонират

 • гипсова мазилка 
 • гипсокартонени плоскости 
 • Блокове от Ytong

→ Парк за рециклиране (Recypark) или  услугата за събиране на отпадъци по домовете (0800/981 81)

Гипсокартонени плоскости

Препоръки

 • виж платени сортирани отпадъци

Депониране на

 • остатъци от гипсова мазилка в чували
 • гипсокартонени плоскости

Не се депонират

 • клетъчен бетон → Парк за рециклиране (Recypark) или услугата за събиране на отпадъци по домовете (0800/981 81)

Текстил

Депониране на

 • дрехи
 • обувки (чифтове!)
 • кожа
 • друг вид текстил (пердета, хавлиени кърпи, покривки, чаршафи и др.)

Не се депонират

 • замърсени или мокри текстилни изделия и/или текстилни изделия в лошо състояние → бял чувал

Гуми

Депониране на

 • гуми без джанти

Не се депонират

 •  гуми с джанти → свържете се с Вашия автосервиз
 • гуми за товарни автомобили → RECYTYRE → виж списъка с отказвани отпадъци
 • вътрешни гуми и др.. → бял чувал

Коркови тапи

Депониране на

 • всякакви чисти и сухи тапи: вино, шампанско, сайдер и т. н. 

Не се депонират

 • метални капачки и запушалки → син чувал
 • други капачки → бял чувал

Бои

Препоръки

 • максимум 30 литра (обемна опаковка)
 • в затворена и идентифицирана опаковка (пълна или празна).

Депониране на

 • остатъци от боя, лак, лепило, смола, силикон и др..

Батерии и акумулатори

Препоръки

 • носете батериите си в торбичка (не отделно)

Депониране на

 • батерии, акумулатори, автомобилни батерии

Минерални масла и други битови химически отпадъци

Препоръки

 • максимум 5 литра (обемна опаковка) независимо от отпадъците 
 • в затворена и идентифицирана опаковка (пълна или празна)
 • спринцовки в специален контейнер, наличен в аптеките

Депониране на

 • козметични продукти, продукти „Направи си сам", продукти за градината, продукти за автомобили и др..
 • пожарни детектори, пожарогасители, запалки, печатарски продукти, рентген, подкожни игли, термометри
 • минерално масло, моторно масло
 

Растителни масла

Препоръки

 • по възможност в оригиналната им опаковка
 • максимум 10 литра (обемна опаковка) 
 • в затворена и идентифицирана опаковка

Депониране на

 • олио и мазнина за пържене